Om meg


Med lyset som uttrykk

Mange kaller bildene mine ”åndelige”. Ønsket er at bildene ikke kun skal vise det rasjonelle, men en sjelelig dybde i mennesket.  Kan bildene bidra til å gi  betrakteren en fri og åndelig ”reise” – ja da er målet mitt nådd.

20111116_0227.Trine_BW

foto Ellen Semb Hagen.


Tegne med lys

Verkene, enten det er foto eller maleri, er ofte mørke med en sterk lyskilde og en begrenset koloritt.  Kontrasten mellom lys og mørke er essensen.

Fotografering betyr ”tegne med lys”.  Gjennom å bruke og forstå lyset skapes en spenning mellom det mørke og det lyse som igjen skaper en mystikk .   Sort hvitt foto er et naturlig valg.  Ved å utelate farger reduserer jeg ytterligere forstyrrende elementer i motivets budskap.

Mitt ønske med kunsten er å røre betrakteren, og at hver enkelt skal kunne legge sine tanker og historier inn i det de ser og opplever.


Kunstfaglig utdannelse

  • Nydalen kunstskole
  • Nordstrand tegne og malerskole
  • Bilder Nordic School of  Photography
  • Ulike workshops med fotografene Morten Krogvold og Joyce Tenneson
  • Deltagelse på diverse kollektive utstillinger.